Didingos patalpos, išskobtos tiesiog druskos mineralų sluoksniuose. Nuostabūs požeminiai druskingi ežerai ir unikalios skulptūros išdrožtos iš druskos. 800 laiptelių žemyn į 135 metrų gylį. Bet tai nėra daug kam negirdėta, nematyta, nes jau 36 milijonai turistų praėjo pagrindine Veličkos kasyklų trasa. Ar klaidžioti beveik 3 kilometrus prailgsta?. Visai ne! Kiekviena patalpa turi savo įstorijų, tokių kaio karalienės Kingos legenda, pasakojimai apie sunkų druskakasių darbą senovėje, istorijos apie žymius kasyklas aplankiusius žmones, požeminės koplyčios ir druska, druska, druska....