Romintos girios pakrašty, pakibę virš Bendziankos upėlio, du milžinai-statiniai, aukščiausi Lenkijoje, prieš šimtmetį pastatyti pagal Senovės Romos akviaduko pavyzdį, arkiniai betoniniai tiltai traukia keliautojus pasigėrėti šiais romantiškais technikos ir architektūros paminklais...

     

Stančikų tiltai – du nebeveikiančio geležinkelio tiltai Suvalkijoje, prie Stančikų kaimelio šiaurės rytų Lenkijoje, pastatyti tiesiant siaurojo geležinkelio linijos Rytų Prūsija - Karaliaučius atkarpą Geldapė - Žydkiemis. Tiltus projektavo vokiečių inžinieriai, manoma, kad jie pastatyti betoną klojant be armatūros. Šiaurinis tiltas pastatytas 1912–1914 m., darbai nutrūko prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Pietinis tiltas pastatytas 1923–1924 m.

 
Bėgiai buvo pakloti tik ant šiauriniojo tilto, nes 1927 m. baigta tiesti geležinkelio linija buvo vienbėgė, antrasis vaidino tik strateginį ir propagandinį vaidmenį. Abu tiltai penkių arkų, abiejų ilgis 180 m, aukštis 31,5 m.

     

Šis geležinkelio ruožas suvaidino daugiau propagandinį vaidmenį. Juo norėta sustabdyti Rytų Prūsijos gyventojų emigraciją į Vokietiją, parodyti Prūsijos statybininkų meną. 1938 metais iš Galdapės į Žydkiemį ir atgal kursavo trys poros traukinių. Švenčių dienomis buvo papildomas traukinys. II pasaulinio karo metu šis geležinkelis buvo naudojamas gabenti karius ir ginklus į karinius bunkerius. Sovietų kariuomenė geležinkelį išardė, bėgius išvežė kaip karo grobį, bet tiltai išliko sveiki.

 
Dabar čia atvykstantiems keliautojams, žvelgiant į šiuos grakščius ir nuostabius statinius, belieka tik giliai atsidusus susimąstyti – dėl ko visa tai?

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---     www.politravel.lt     ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---