"Vilko guolis"- tai Hitlerio įkurtas karinis miestelis, esantis neįžengiamoje Gierložo girioje. Šią vietą, ruošdamas kovai su Rytiniu frontu, Hitleris pasirinko ne veltui - čia gausu natūralios apsaugos- miškai, ežerai, pelkės, kanalai upės.

          

1940 metais vasarą Rytų Prūsijoje prasidėjo paruošiamieji darbai Rusijos užpuolimui. Pastatyta daugybė bunkerių storomis sienomis, keliai dengiami maskuojančiais tinklais, teritorija aptveriama užminuotų laukų juostomis, įrengta kanalizacijos sistema, vandens rezervuaras ir viskas, ko galėjo prireikti karo metu. Čia Hitleris jautėsi saugus ir pragyveno apie 800 dienų.

   

Slaptame kariniame miestelyje darbavosi ir tuo pačiu gyveno apie 2 tūkstančiai žmonių. Šiandien mes galime atvykti į šį karinį miestelį, bet negalime pamatyti visko lygiai taip kaip buvo: dabar tenai stūkso betono luitai - sugriautų bunkerių likučiai, liudijantys apie nesėkmingai pakrypusius įvykius Hitlerio plane, taip pat ir apie pasikėsinimą į jo gyvybę jo paties būstinėje.

Šių istorijų padarinius mes galime pamatyti pavaikščiojant po "Vilko guolį". Beje yra ir galimybė pasivažinėti neįprastomis transporto priemonėmis po šią teritoriją.