Žalgirio mūšis - tarptautinės reikšmės įvykis. Jo pasekmės pasiekė nemažai Vidurio ir Rytų Europos šalių. Taigi, šis mūšis - Rytų Europos tautų vienybės simbolis. Šią istorinę vietą, kurioje krito mūsų protėviai tam, kad iškovotų teisę gyventi savo žemėje ir neištiktų prūsų likimas, reikia aplankyti kiekvienam lietuviui.

Mūšis 2      Žalgirio mūšio inscenizacija sutraukia tūkstančius žiūrovų    Mušis 1   

Istorijoje esti tokių įvykių, kurie niekad neišdyla tautos atmintyje, kad ir kiek šimtmečių praslinktų. Jie virsta legendomis, virsta amžinais šūkiais ir perduodami kitoms kartoms. Mums pažįstamas tokio žygdarbio pavyzdys  - Žalgirio mūšis. Jis aprašytas knygose, įamžintas filmuose, o svarbiausia - gyvas mūsų tautoje. Jame pabrėžiamas teisingas atpildas riteriams, kurių kryžiuoti apsiaustai du amžius kėlė siaubą Lietuvos gyventojams.

Karinis miestelis    LDK stovykla    Lietuvių stovykla    Vytauto Didžiojo palapinėje

Griunvalde vis dar sužvanga ginklai ir kiekvienų metų liepos mėnesį atgyja istorija... Bet ir nevykstant mūšių inscenizacijoms galima čia užsukti ir sužinoti apie svarbiausio mūsų istorijai mūšio aplinkybes, pamatyti monumentus, skirtus šiam įvykiui paminėti, ir pajusti šešių šimtų metų senumo bebaimės kovos dvasią...

Mūšis 4   Mūšis 5   Mūšis 6   Mūšis 7   Po mūšio 1   Po mūšio 3    Po mūšio 4   Jomarkas

                                                  Ordino magistrai. Inscenizacija 1410-2009   Žiūrovai