Tai Slavonijos sotinė įsikūrusi derlingos lygumos viduryje. Kadaise čia buvo šlapžemės ir pelkynai. Net ir kroatų pavadinimas „Oseka“ – atoslūgio vieta, apie tai byloja. Žmonės sugebėjo atkovoti vandens užtvindytus plotus ir paversti derlingos žemės plotais.

Osijekas - miestas prie Dravos    Tiltas per Dravos upę Osijeke

Miestas sudarytas iš trijų rajonų: Tvrdžos, Žemutinio ir Aukštutinio miestų. 1786 m. šie rajonai susijungė į strategiškai svarbų Osijeko miestą prie Dravos upės.

Citadelės sargybinė ir Šv.Mykolo bažnyčia     Šv.Petro ir Povilo katedra Osijeke

Metraščiai mini romėnų laikus, 131 m. kada čia buvo įkurta pirmoji tvirtovė. 1526 m. ši gynybinė miesto dalis buvo nuniokota turkų. 1867 m. austrams atkariavus miestą ir tvirtovę, vietovė pradėjo plėstis. Tvirtovė tapo tiesiog uždaru miestu.

Osijeko tvirtovės prieigos    Tvirtovės sienos saugojo uždarąjį miestą