Biržų kraštą geriausiai reprezentuoja smegduobės ir alus... Matyt, požeminiai gruntiniai vandenys prisotinti kvepiančio unikalaus biržiečių gaminamo produkto ne tik skverbiasi į turistų gerkles ir pilvus, bet kartais išplauna ir požemines ertmes...

   

Daug, daug alaus ir atsivėrusios smegduobės - tokia šio krašto kasdienybė. Tik, kartais atvykęs tūlas keliautojas susimaišo ir nežino nuo ko pradėti: ar nuo smegduobių, ar nuo alaus ...

   

     

 

Daugiau info apie smegduobes:

https://www.youtube.com/watch?v=irb90M7hePE